Skjema for status lydlogg gjennomgang ansatte i AMK sentral

For å kunne holde over hvilke ansatte som har gjennomført egenevalueringer av 113 samtale har vi laget et enkelt excel skjema.

I skjemaet føres opp ansatte i sentralen og etter hvert som de melder inn at egenevaluering er gjort føres dette inn i skjemaet enten med dato, eller tall eller «X».

Etter hvert som ansatte melder inn flere egenevalueringer endres fargekoden  til høyre i skjemaet fra rød (ingen egenevalueringer gjennomført) til grønn (målet for antall nådd).

Skjemaet er laget med 5 som mål for antall.

 

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er pålagt rapporteringsskjema, men kun et hjelpemiddel internt dersom dere ser nytte av det.

 

Det er laget to arkfaner i Excel-skjemaet.

Arkfane 1: Evaluering av 113 samtaler , ingen spesielle diagnoser

Arkfane 2: Dette kan brukes dersom dere ønsker å spesifisere på ulike  diagnoser, vi har laget inn de fire aktuelle i henhold til delprosjekt 113; hjertestans, hjerneslag, traume og alvorlig skadde

 

Det er laget veileder til hvordan Excel arken skal fylles ut. Link til skjema og veileder.

Loading