Ansvar for pasienter i de akuttmedisinske tjenestene

På bakgrunn av flere henvendelser kom Helsedirektoratet nylig med en betenkning rundt ansvaret knyttet til behandling og oppfølging av pasienter i de akuttmedisinske tjenestene utenfor

sykehus. Flere av disse henvendelsene har hatt sitt utspring i samarbeide mellom ambulansepersonell og annet helsepersonell i helseforetak eller kommuner. Betenkningen er interessant og hovedkonklusjonen er at ambulansepersonell (eller AMK / LVS) bør konsultere lege for å sikre at pasienter med akutt sykdom eller skade får nødvendig akuttmedisinsk oppfølging.

Helsedirektoratets betenkning kan du lese her.

Loading