Video i samspill med innringer på legevaktsentral

Kokom har vært på hyggelige besøk ved legevaktsentralene Voss og Sandes, for fokusgruppeintervju rundt erfaringene de har gjort seg om kommunikasjon med innringere ved bruk av video. (Dette er ett pilot prosjekt som Kokom er med å evaluere, se tidligere nyhetssak 

Kokom sitt første inntrykk fra begge legevaktsentralene er at dette er meget positivt. Det brukes spesielt mye for hjelp med å vurdere kutt, sår, småskader, samt hud, utslett og for å se det syke barnet sin allmenntilstand. Det oppleves hos innringer en økt trygghet ifht. rådene som gis da sykepleier har sett et bilde av hva innringer prøver å beskrive.

Legevaktsentral operatørene opplevde et større beslutningsgrunnlag for om pasienten trengte å komme til legevakt eller ikke. Teknisk sier de det er enkelt å koble opp,
men det opplevdes i noen sammenhenger at det tekniske ble en utfordring i form av kvalitet på bilde og at lyssetting m.m spiller inn. Når det var mange telefoner på vent tok de seg ikke tid til å koble opp video. Noen samtaler tar kortere tid da de raskt får et bilde av hva det er snakk om, mens andre samtaler tar noe lengre tid der teknikken ikke spiller helt på lag.

Legevaktsentralene kunne tenke seg noe innspill på andre mulige caser å bruke video på, samt det sees utfordringer ifht. selve legevaktsentralens lokaler, organisering og dokumentasjon. Dette er fine innspill til veien videre.

Kokom takker for hyggelige møter med alle og verdifulle innspill!

Tekst:Eli Halvorsen Østbø

      

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Loading