Nyheter fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Veileder for legevakt kommer på høring i vår

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) fikk i 2017 i oppdrag av Helsedirektoratet å utarbeide et forslag til nasjonal veileder for legevakt og legevaktsentraler. Veilederen skal dekke det kommunale ansvaret i akuttmedisinforskriften, men skal også inneholde tema som omhandler legevakt og legevaktsentral i videre forstand.

NKLM sendte forslag til Helsedirektoratet høsten 2018, og Helsedirektoratet har siden det  arbeidet videre med veilederen. På Lederkonferansen for legevakt 2019 fortalte avdelingsdirektør Steinar Olsen i Helsedirektoratet at veileder for legevakt kommer på høring i 2. kvartal 2019. NKLM oppfordrer alle med interesse og engasjement for legevakt til å komme med innspill til veilederen i høringsrunden.

Loading