Nyttig nettsted med rapporter fra kvalitetsregistrene

Som kjent har vi en rekke kvalitetsregistre som samler data om utredning, behandling og oppfølging av pasienter innenfor definerte sykdomsgrupper. Faktisk finnes det hele 51 ulike kvalitetsregistre i Norge! Disse er samlet hos Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre (www.kvalitetsregistre.no). Dette er et svært interessant og nyttig sted der man finner årsmeldingene fra de ulike registrene. Informasjonen som er samlet i registrene skal benyttes til kvalitetsforbedring, forskning, og å oppnå bedre behandlingskvalitet for pasientene. Årsrapporten fra både hjertestansregisteret (https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/8_arsrapport_2017_norsk_hjertestansregister.pdf) og traumeregisteret (https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/40_ny_arsrapport_2017_nasjonalt_traumeregister.pdf) er høyst relevante for oss som er opptatt av den medisinske nødmeldetjeneste.

Tekst: Guttorm Brattebø

Loading