Samordning av beredskap er fremdeles problematisk

Dette er tittelen på en interessant master oppgave fra Universitetet i Stavanger som Jørgen Raste og Joachim Simen Sneen har gjennomført. Hensikten med oppgaven var å undersøke suksesskriterier og utfordringer for samordning mellom kommunale beredskaps aktører i Norge. Suksesskriterier forstås i denne sammenheng som hvordan man kan fremme samordning mellom ulike beredskaps aktører i en forberedende beredskapsfase. Du kan lese hva studentene fant her

Tekst: Guttorm Brattebø

 

Loading