Brukerundersøkelse av nødnett i helsetjenesten

KoKom fikk i oppdrag fra Helsedirektoretat å evaluere effekter av innføring av Nødnett i helsetjenesten. Oppdraget har fulgt innføringsprosjektet og ble gjennomført i de 16 AMK-områdene i perioden fra januar 2016 til april 2018. Vedlagt er en samlerapport for våre 16 AMK-områder, 16 delrapporter for det enkelte AMK-området og spørreundersøkelsen.

Undersøkelsen som beskrives er en undersøkelse av brukernes opplevelser av å ta Nødnett i bruk. Spørsmålene har tatt utgangspunkt i de definerte gevinstområdene. Målet var å dokumentere i hvilken grad gevinstene innenfor gevinstområdene som Helsedirektoratet har definert, realiseres i de ulike AMK-områdene.

Det fremkommer at Nødnettbrukerne er relativt fornøyd med nytt digitalt Nødnett. Flere presiserer at forbedringer innen samhandling ikke skyldes Nødnett alene. Likevel synes det som om målsettingene med innføring av Nødnett i helsetjenesten er oppnådd. Samtidig viser også resultatene potensial for forbedring på noen områder.

Brukerundersøkelse av nødnett i helsetjenesten KoKom

Spørreskjema

AMK-Finnmark

AMK-Tromsø

AMK-Bodø

AMK-Helgeland

AMK-Nord Trøndelag

AMK-Sør Trøndelag

AMK-Møre og Romsdal

AMK-Førde

AMK-Bergen

AMK-Haugesund

AMK-Stavanger

AMK-Sørlandet

AMK-Vestfold-Telemark

AMK-Vestre Viken

AMK-Oslo

AMK-Innlandet

 

 

 

Loading