Spennende forskning: Kan innringer selv vurdere alvorlighet?

«Det er nylig publisert en artikkel i Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, der danske forskere har gjort spennende forskning på legevaktsentralen i København. De har sett på sammenhengen mellom hvor syk innringer tror hen er og sannsynlighet for sykehusinnleggelse innen 48 timer. Dette har de gjort i en prospektiv kohortstudie med 11338 inkluderte samtaler til det som tilsvarer legevaktstelefon i Norge; «1813 – Akuttelefonen». Innringer ble bedt om å gradere sin bekymringsgrad fra 1 til 5 (1=minimal og 5= maksimal bekymring) før de fikk snakke med en operatør, og man fant at det var klar sammenheng mellom egen bekymringsgrad og sannsynlighet for innleggelse på sykehus. I konklusjonen nevnes muligheten for å inkludere egenrapportert bekymring i telefontriage. Les hele artikkelen her

 

 

Loading