Ny rapport fra DSB

DSB har utgitt en ny rapport utarbeidet av Nasjonal styringsmodell for nød- og beredskapskommunikasjon (NaStMo), som er et samarbeidsforum for organisasjoner som er avhengig av nød- og beredskapskommunikasjon. Forumet ble etablert i 2020.

I rapporten beskrives felles målbilde: «Økt trygghet for liv, helse og verdier, gjennom effektiv og sikker nød- og beredskapskommunikasjon».

Det defineres 4 felles satsingsområder som skal bidra til felles retning:

  1. Rammebetingelser som muliggjør: Vi har rammer som, i tråd med teknologiutviklingen, tilrettelegger for utøvelse av vårt felles samfunnsoppdrag.
  2. Økt samordning: Vi er samordnet, og arbeider helhetlig og koordinert. Utfordringer løses i fellesskap.
  3. Felles løsninger: Vi har systemer som snakker sammen, og vi utvikler fremtidige løsninger på tvers av sektorene.
  4. Bedre bruk av data: Vi håndterer hendelser bedre ved å hente, prosessere og dele data som gir oss felles og rikere situasjonsforståelse.

Strategidokumentet skal gi fokus og retning frem mot 2030, både på felles initiativer og i arbeidet med aktørenes individuelle mål og samfunnsoppdrag.

 Felles satsingsområder for nød- og beredskapskommunikasjon mot 2030

Les mer om Nasjonal styringsmodell (NaStMo)

 

Loading