Ny kommunikasjonsløsning til akuttkjeden

«Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO) har inngått avtale med Motorola Solutions Danmark AS om å levere ny kommunikasjonsløsning til alle AMK, legevaktsentraler og akuttmottak. Dagens løsning er fra 2006 og behovet for en ny løsning er stort. Motorola Solutions Danmark har levert det beste tilbudet, ifølge HDO, og de vil levere en mer robust og fleksibel løsning, ved at kapasitet kan utvides etter behov, i tillegg til at sentraler vil kunne avlaste hverandre i større grad enn i dag. HDO vil fortsatt eie, drifte og forvalte den nye løsningen, slik de gjør med ICCS i dag.

Den nye kommunikasjonsløsningen er anskaffet parallelt med at fremtidens oppdragshåndertingsløsning i landets AMKer implementeres i de regionale helseforetakene. Løsningene vil integreres tett og utgjør sammen operatørenes arbeidsflate i AMK. Les mer på Motorolas kommunikasjonsløsning»

Loading