eReg fases ut – nytt system for lokalt kvalitetsregister «AMK lydlogg»

«Det er på overordnet nivå bestemt at eReg skal fases ut som registerløsning i 2022. Det betyr at det ikke er hensiktsmessig å opprette nye registre i eReg fremover, men at alle AMKer som ikke allerede er i gang med «AMK lydlogg» i eReg bør vente på ny løsning for opprettelse av lokalt kvalitetsregister for lydloggjennomgang. KoKom har nettopp blitt kjent med denne informasjonen, og vi vil selvsagt bistå alle AMKer som ønsker med å komme i gang med nytt system for lokalt kvalitetsregister for lydloggjennomgang så snart vi har kunnskap og informasjon tilgjengelig. Det nye systemet vil, så vidt vi vet, være klart i løpet av 2021. Vi har fått signaler om at den nye løsningen vil være meget brukervennlig og enkelt tilgjengelig som nettside med enkel pålogging. KoKom holder AMK-Norge oppdatert så fort vi får mer informasjon. Dersom noen allerede nå har spørsmål, kan vi selvfølgelig kontaktes.»

Spørsmål om dette rettes til: Emil Iversen

Avsnitt

Loading