KoKoms KI-prosjekt og diskriminering

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har nylig utgitt en rapport som omhandler risiko for diskriminering ved bruk av kunstig intelligens (KI) i offentlig sektor. NRK har skrevet en nyhetsartikkel om dette, og KI-prosjektet som KoKom leder, AISMEC, ble brukt som eksempel på et prosjekt som tar høyde for risikoen for diskriminering helt fra starten av prosjektet. AISMEC har som formål å utvikle KI som beslutningsstøtte for operatører i medisinsk nødmeldetjeneste, og NRK forklarer kort hva prosjektet omhandler i artikkelen.

Bilde: Adobe stock

Loading