AMK

Hjem/Tag:AMK

Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene

Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt en rådgivende rapport om hvordan AMK-sentralene bør organiseres i fremtiden. Utredningsgruppens oppgave har vært å gi de regionale helseforetakene et grunnlag for å fatte beslutninger om fremtidig organisering av tjenesten. Utredningen handler om AMK-sentralene, men beskriver også grensesnittet mot legevaktsentralene. Nå er det opp til de regionale helseforetakene å vurdere

Redd for å miste AMK-sentralen i Namsos

Namsos-ordføreren advarer mot svekket beredskap når nødmeldesentralene og 50 arbeidsplasser kan forsvinne grunnet nærpolitireformen. Onsdag 10. juni behandler Stortinget norsk politis fremtid. Da avgjøres antall politidistrikt og mye annet om etatens struktur. – I avtalen mellom regjeringspartiene og Venstre er det tatt inn en tekst om at 110-sentralen skal flyttes dit politimesteren får sete. Dermed

Varsling fra AMK til andre nødetater (Trippelvarsling)

Hendelsen på Valdresekspressen i november 2013 er evaluert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i rapport «Valdresekspressen Evaluering av myndighetenes håndtering av hendelsen november 2013». Rapporten peker på at det ikke ble utført trippelvarsling og kontinuerlig informasjonsdeling på en tilfredsstillende måte. Som oppfølgning av denne rapporten fra DSB, har KoKom på oppdrag fra Helsedirektoratet