AMK Simulator

Det er avholdt en kickout som markerer starten på det videre arbeidet i utviklingen av en AMK Simulator med bruk av kunstig intelligens. Dette er ett samarbeid mellom en rekke aktører innen akuttmedisin vil ved bruk av kunstig intelligens trene operatører i norske nødsentraler og legevakter til å bli enda bedre til å håndtere krevende telefoner. Målet er at å gi folk raskere hjelp i livskritiske situasjoner.

Prosjektets formål er å utvikle en høyrealistisk treningssimulator der operatørene får forberede seg på å få erfaring til å håndtere alle tenkelige operative situasjoner. I dag mangler det et avansert trenings – og øvelsesverktøy for medarbeidere i AMK-ene og legevaktssentralene i Norge.

Simulatoren er en én til én treningssimulator hvor helsepersonell interagerer med virtuelle innringere/pasienter utviklet ved hjelp av kunstig kognitiv intelligens. Det vil si at man gjennomfører simulatortrening i det faktiske arbeidsmiljøet.

AMK Stavanger, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), SAFER Simuleringssenter, Headroom Life Science AS og Regionalt Akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest samarbeider tverrfaglig i utvikling av AMK simulatoren

Foto: SUS-Thomas Lindner.

Tekst: Helene Lund

Loading