Site icon KoKom

Caser

Scenariomal 1

Brann i bygning V 1.0

CBRNE Akutt forurensning V 1.0

Hendelse i tunnel V 1.0

Masseskade – Mulig PLIVO V 1.0

Person i vann V 1.0

Sjøulykke – Hendelse på vann

Snøskred V 1.0

Trafikkulykke V 1.0

Traume Fall i trapp

Traume Arbeidsulykke

Hjerneslag – enkel

Hjerneslag – vanskelig

Brystsmerter – enkel

Brystsmerter – vanskelig

Hjertestans – enkel

Hjertestans – vanskelig

Exit mobile version