Site icon KoKom

Lydloggevaluering for AMK

  • Evalueringsskjema for 113-samtale beregnet til egenevaluering eller enkel gjennomgang med en kollega eller veileder
  • Les tilhørende veileder før/under bruk
  • Finnes både som pdf og word-dokument
  • Evalueringsskjema beregnet til grundig gjennomgang av 113- samtale med utvidet fokus på kommunikasjon
  • Poengscores hvis ønskelig (max 100 poeng)
  • Les tilhørende veileder før/under bruk
  • Finnes både som pdf og word-dokument, samt tilgjengelig i eReg-versjon

Evalueringsskjema beregnet til bruk for evaluering av trippelvarsling

  • Utarbeidet for bruk i AMK, men tilpasset bruk i alle nødmeldesentraler
  • Les tilhørende veileder før/under bruk 
  • Finnes som pdf og word

Enkel kvalitetsindikator måling og tilbakemelding

PDF

Om lokalt kvalitetsregister for lydloggjennomgang

Exit mobile version