Site icon KoKom

AMK samling på Værnes

 
 

Værnes 13. og 14. september 2021

Klikk på tittelen for å se presentasjonen.

13.september

Presentasjon av KoKom og prosjekter

Velkommen 
Guttorm Brattebø – KoKom
Presentasjon forslag til kompetanseplan for medisinsk nødmeldetjeneste
Eli Østbø – KoKom
Presentasjon av masteroppgave 
Gunvor Moreskine – KoKom
Kommunikasjon i AMK / nødmeldetjenesten – plan for videre arbeid
Vibeke Realfsen – KoKom
 

14. september

Nytt IKT-system i AMK

Nytt IKT-system 
  • Fremdriftsplan for prosjektet
  • Endret handlingsrom – Fra 6 selvstendige løsninger til 1 felles løsning:
    Hva betyr det?
  • Fremtidig forvaltning av AMK- IKT

Oddbjørn Hagen og Hroar Berge – Interregionalt prosjekt AMK IKT

Nytt IKT-system 
  • Hva må og bør standardiseres?
  • Hvordan beslutte felles prosedyrer?
  • Hva er behovet for lokale prosedyrer?
  • Bør opplæring standardiseres i enda større grad?
  • Diskusjon                   

Åge Jensen – AMK Bergen og Christoffer Strøm – AMK Sør Trøndelag

Erfaringer fra implementering av nytt IKT-system
for nødmeldetjenesten i Danmark
 

Ingunn Riddervold – Norsk luftambulanse

Opplærnig i Locus Emergency (LE):
Hvordan skal dette organiseres?
 Shamini Murugesh – KoKom

 

 
 

Exit mobile version