Site icon KoKom

KoKom-pakker

Mottak av akutt medisinske henvendelser:

Hjertestans

Hjerneslag

Brystsmerter

Traume

Kommunikasjon

Exit mobile version