Site icon KoKom

Hjertestans

Mottak av nødtelefon:

Hjertestans

Kasuistikker:

Kasuistikk nr 1 er enklere, mens nr 2 er mer utfordrende

Hjertestans 1

Hjertestans 2

Exit mobile version