Site icon KoKom

Vellykket samling for AMK-sentralene

Sammen med Regionalt AMK-forum arrangerte KoKom et møte med AMK-sentralene sine ledere tirsdag 13. onsdag 14. september på Værnes. Hele 15 av landets 16 AMK-sentraler var representert og på samlingen fikk deltakerne presentert en del av de prosjektene KoKom arbeider med, sammen med hovedtema som var Ny IKT i AMK. Hovedpunktene var samarbeid og samhandling, samt utfordringer i sentralene i forbindelse med innføring av nytt IKT-system i AMK.

Møtet var svært vellykket og det er ingen tvil om at det er nyttig å møtes for å diskutere både de tema som er på programmet og andre ting. Et gjennomgående spørsmål var hvordan man kan få til enda bedre samarbeid og mer enhetlige (les standardiserte) rutiner og prosedyrer.

Standardiseringsprosesser baserer seg vanligvis på tre forutsetninger som er viktige for at den nye måten å gjøre ting på skal lykkes:

  1. – at alle som har interesser i prosessen inviteres med (inkludert brukerne)
  2. – at all nødvendig informasjon er åpent tilgjengelig (transparens)
  3. – at man søker enighet ved inkluderende prosesser og ikke overkjører noen

Under finner du programmet for samlingen, med lenker til mange av presentasjonene (flere presentasjoner vil bli tilgjengelige etter hvert).

Programmet med lenker

Exit mobile version