Site icon KoKom

Rapport etter fokusgruppeintervju om bruk av video på legevaktsentral

Videoløsning til bruk for kommunikasjon med innringere til 116117 ble implementert som en pilot våren 2020 ved Voss og Sandnes legevaktsentral.  
Sensommeren 2020 gjennomførte KoKom  fem fokusgruppeintervjuer på de to legevaktsentraler, samt et telefonintervju med ansatte ved Askøy legevaktsentral, som et ledd av følgeforskningen for piloten.

Hvordan de ansatte opplevde implementeringen, og hvordan de så langt brukte video i legevaktsentralen kan du lese mer om her: Rapport etter fokusgruppeintervju om bruk av video på legevaktsentral

Eller du finner den på siden vår sammen med flere andre rapporter.

Exit mobile version