Site icon KoKom

Rapporter

Rapport video på Lvs. Fokusgruppeintervju

 

 Rapport modul 6  versjon 2 med følgebrev.

Beredskapsmessige forhold i luftambulansetjenesten rapport

2015-06-30 - iSAR+ Guidelines.pdf

2015-06-09 - Kvalitetssjekk av opprinnelsesmarkering del 2 - Datavask av adressedata i nrdb.pdf

2015-01-26 - Rapport modul 6 koordinering og flight following av luftambulansehelikopter.pdf

2014-11-01 - Rapport kommunikasjon med fremmedspraaklige innringere i medisinske noedhjelpssamtaler 2 opplag 2014.pdf

2014-08-22 - Rapport varsling fra amk til andre noedetater trippelvarsling.pdf

20130527-plan-for - Faglig utvikling ved lv sentraler

2013-12-13 - Rapport kvalitetssjekk av opprinnelselesmarkering del 2 test av teletilbyderes adressedata i nrdb

 


2013-07-30 - Rapport digital kommunikasjon med noedstilte


2012-12-18 - Rapport sluttevaluering av samlok

2012-12-18 - Rapport nød nummer i Europa status desember 2012

2012-09-01 - Rapport kvalitetssjekk av opprinnelsesmarkering

2012-08-28 - Rapport nød nummer i Europa status august 2012

2011-05-31 - Rapport kompetanseplan moduler for personell i lv sentral

2011-05-31 - Rapport kompetanseplan moduler for personell i amk

2011-05-31 - Rapport kompetanseplan for personell som mottar og håndterer medisinske nød-meldinger hovedplan

2010-08-01 - Rapport feasibility study deaf access 112 adaptation of services of emergency call number 112 to the deaf

2010-06-09 - Rapport mobile datatjenester utenfor sykehus 2010 2030

2009-11-10 - Rapport sms i nødmeldetjenesten reykjavik november 2009

2009-11-09 - Rapport sms in emergency communication reykjavik 2009

2009-09-01 - Rapport forprosjekt prehospitalt beslutingsstøttesverktøy

2009-03-27 - Rapport kartlegging av virksomhetsdata fra nødmeldesentraler i helse

2009-02-01 - Rapport somatiske akuttmottak kommunikasjonslinjer internt

2008-12-18 - Rapport lege ambulansealarm i helseradionettet bruk tilgjengelighet og respons

Exit mobile version