Site icon KoKom

Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet på timeplanen.

Kvalitetsforbedring og ledelse er i helsetjenesten er forankret i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Gjennom tydeligere og mer tjenestetilpassede krav skal forskriften bidra til å gi den som har det overordnede ansvaret for virksomheten et godt verktøy for systematisk styring og ledelse, samt kontinuerlig forbedring. Kvalitetsforbedring er en kontinuerlig prosess for å identifisere svikt eller forbedringsområder, teste ut tiltak og justere til resultatet blir som ønsket og forbedringen vedvarer. Prosessen innebærer å dokumentere at man faktisk har et problem, identifisere årsaker, teste ut mulige løsninger i liten skala og implementere tiltak som viser seg å være effektive. Kvalitetsforbedring handler om alt fra å justere de små tingene i hverdagen, til å teste ut mer innovative og nytenkende ideer og tjenester.

Pasient- og brukersikkerhet er vern mot unødig skade som følge av helse- og omsorgstjenestens ytelser eller mangel på ytelser.

Gjennom denne har KOKOM forsøkt plassere de ulike verktøyene som en metode for å ivareta kravet for kvalitetsforbedring og ledelse inn i en AMK kontekst.

I tillegg så er dere relevante webinarer fremover angående kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Webinar: I trygge hender og Helsedirektoratet vil arrangere flere webinarer om temaer i lederverktøyet Snakk om forbedring

Først ut er området ledelse av pasientsikkerhet og forbedringsarbeid på torsdag 15. oktober kl 11:00 til 11:45.

Digital konferanse: Pasientsikkerhetskonferansen har som mål å inspirere til arbeid med pasientsikkerhet, reduksjon av pasientskader og forbedring i helse- og omsorgstjenesten. Konferansen skal også gi konkrete råd, tips og verktøy til å gjøre dette. I år blir konferansen digital og går over to halve dager. 12. og 13. november. Begge dagene varer fra kl. 09 – 12.  Tema dag 1: Kultur.  Tema dag 2: Læring. Påmelding

Foto: Snakkomforbedring.no

Exit mobile version