Site icon KoKom

Brystsmerter

Mottak av nødtelefon:

Brystsmerter

Kasuistikker:

Kasuistikk nr 1 er enklere, mens nr 2 er mer utfordrende

Brystsmerter 1

Brystsmerter 2

Exit mobile version