Site icon KoKom

Webinar om operativ psykologi og medisinsk nødmeldetjeneste

Mange har sikkert hørt om begrepet operativ psykologi og flere sentrale dokumenter og utredninger har slått fast at det er behov for mer kunnskap om dette i nødmeldetjenesten.
Men hva er egentlig operativ psykologi? Og hvordan spiller dette en rolle i vår tjeneste?
For å belyse dette har vi vært så heldige å få fatt i professor Roar Espevik ved Senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen til å fortelle om hva han og hans kolleger som i mange år har forsket på operativ psykologi og som også holder et universitetskurs i dette tema, legger i begrepet. De har også skrevet flere bøker om dette tema.
Roar vil først holde en presentasjon og så vil han og Guttorm Brattebø diskutere hvordan vi kan nyttiggjøre oss denne kunnskapen i nødmeldetjenesten.

 

Exit mobile version