Site icon KoKom

Webinar del 3 operasjonsledelse i nødmeldetjenesten

Ved større hendelser er det mange oppgaver som må håndteres samtidig, men takket være at dette ikke skjer så ofte, får den enkelte operatør ikke så mye erfaring med dette.

Uansett må man forsøke å holde oversikt, fordele ressurser og helst prøve å være i forkant av det som skjer eller som kan komme til å skje.

KoKom vil derfor ta opp en del problemstillinger dunt dette i de tre første webinarene i år. Først får vi en presentasjon av hvordan den medisinske operatøren som ledet AMK-Oslo under Gjerdrum-raset 30. desember 2020, gjorde dette. I de neste webinarene vil vi ta opp problemstillinger rundt ressurskoordinering og operasjonsleder i AMK.

 

Exit mobile version