Site icon KoKom

Webinar om krisereaksjoner, innringere i krise og tilnærmingen «Gjør din BIT»

Anne Kristine Bergem er psykiater og jobber mye med pårørendeoppfølging og kriser. Hun har laget en veldig fin tilnærming og huskeregel som skal hjelpe oss helsepersonell med å håndtere pårørende og andre i krise på en best mulig måte: «Gjør din BIT». Torsdag 14. desember sender KoKom et webinar der Anne Kristine forteller oss litt om krisereaksjoner og lærer oss litt om hvordan «Gjør din BIT» kan brukes i medisinsk nødmeldetjeneste. Dette er noe vi alle kommer i befatning med i vårt virke, og Anne Kristine har allerede undervist paramedicstudenter, samt holdt foredrag på Ambulanseforum, om temaet. 

Exit mobile version