Site icon KoKom

Webinar om hyppige innringere – multibrukere

Hyppige innringere er et begrep de fleste AMK og legevaktsentraler er godt kjent med og som tidvis kan være en utfordring både på operatør- og systemnivå.

 I dette webinaret snakker Emil Iversen i KoKom med Astrid Karina Harring og Arve Halsen som kjenner godt til dette temaet.

Astrid tar en doktorgrad ved OsloMet med tema hyppige innringere til AMK.

Arve Halsen har jobbet lenge med et multibrukerteam ved Oslo Legevakt og også tatt en master i temaet.

Vi beklager litt utfordring med lyden i dette opptaket.

 
Eventuelle innspill og tilbakemeldinger kan sendes til post@kokom.no

 

Bilde: Adobe Stock

Exit mobile version