Site icon KoKom

Webinar om Digital samhandling i pasientforløp

22.januar 2021 kl.13-15

Sykehuset Innlandet har i en lang periode prøvd ut beslutningsstøtte via hodekamera for å kunne gi bedre behandling der det trengs. Prehospital vurdering er krevende fordi pasientens tilstand ofte er uavklart og akutt. Bruk av videokommunikasjon gir mulighet til beslutningsstøtte fra lege ved AMK, hjerneslagvakt eller legevakt til ambulansepersonell, for å vurdere eventuell innleggelse og å gi riktig behandling på rett tjenestenivå.

Parallelt har prosjektgruppen fra SI jobbet med løsninger for å gi pasienten behandling nærmere hjemmet, videokonsultasjoner i pasientforløpene hoftebrudd og hjerneslag.

I dette avslutningswebinaret vil løsninger og resultater bli presentert, og det vil vises videoer som visualiserer hvordan man benytter seg av disse verktøyene i praksis.

Programmet inneholder hovedoverskriftene:

Digital samhandling i pasientforløp,

Prehospital beslutningsstøtte og «God start» og

Digital samhandling og videokonsultasjoner i pasientforløpene hoftebrudd og hjerneslag

Mer informasjon og påmelding

Exit mobile version