Site icon KoKom

Webinar del 2 ressurskoordinator

Ved større hendelser er det mange oppgaver som må håndteres samtidig, men fordi dette heldigvis ikke skjer så ofte har den enkelte operatør lite erfaring med dette.
Uansett gjelder det å holde oversikt, fordele ressurser og helst prøve å være i forkant av det som skjer.

KoKom har derfor laget en webinarserie som tar opp ulike problemstillinger rundt dette. Første webinar, som ble sendt 23. februar, hadde fokus på Gjerdrum-raset.

Vi inviterer nå til webinar nr. 2 i serien – med fokus på ressurskoordinering, belyst av ressurskoordinator i AMK Oslo under skytingen utenfor London pub i juni 2022.  

 

Exit mobile version