Site icon KoKom

Video på legevakt

Bruk av video på legevaktsentraler, som støtte i hastegradsvurdering av pasienter, øker stadig. Flere og flere legevaktsentraler tar i bruk denne innovative digitale løsningen, og av de som har brukt dette en stund øker også bruken av video på sentralen. KoKom er på ballen og følger spent med på utviklingen fremover, og har derfor sin egen masterstudent som skal forske på dette. Gunvor Moreskine, som selv også jobber som sykepleier på Bråset legevakt, skal intervjue sykepleiere ved ulike legevaktsentraler om hvordan de opplever å bruke video i en til tider hektisk arbeidshverdag.

Resultatet ventes å foreligge i mai!

Exit mobile version