Site icon KoKom

Vi har fått nye prosjektmedarbeidere

For å bidra til god kunnskap om hva som rører seg rundt om i nødmeldetjenesten har vi ansatt flere nye medarbeidere i deltidsengasjementer. Her finner du mer om dem. Siden KoKom har fått i oppdrag å videreføre delprosjektet «113-sammen redder vi liv» fra den nasjonale førstehjelpsdugnaden, har våre nye medarbeidere også fått ansvar for å jobbe med hvordan nødmeldetjenesten kan bidra til å bedre forløpene for fire pasient grupper: Alvorlig skadde, brystsmertepasienter, sirkulasjonsstans og hjerneslag

Exit mobile version