Site icon KoKom

Vellykket nasjonal konferanse om nødmeldetjenesten

Den andre nasjonale konferansen om nødmeldetjenesten som KoKom arrangerte sammen med Helsedirektoratet og NKLM på Værnes den 19. og 20. november ble også vellykket! Til sammen 140 deltakere hadde to interessante dager. Presentasjonene er nå lagt ut på hjemmesiden vår og du finner dem her. Evalueringen av bl.a. det faglige innholdet kommer etter hvert. Det synes fortsatt å være behov for en slik møteplass for både de som har ansvaret for og som jobber innen den medisinske nødmeldetjeneste. Så kanskje vi kommer til å invitere til ny konferanse neste også. Følg med på hjemmesiden vår!

Exit mobile version