Site icon KoKom

UKOM- læring fra hendelse- Barn med hjernehinnebetennelse


Foto: UKOM- Rapport 2-2020.

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten har kommet med rapport med viktig læring.

Tema er «Tidlig diagnostikk og behandling av det alvorlig febersyke barnet»

Ukom mottok en bekymringsmelding fra foreldrene i forbindelse med at det
20 måneder gamle barnet deres døde av hjernehinnebetennelse i januar
Ukom besluttet å undersøke denne alvorlige hendelsen. Arbeidet startet
med å innhente relevant informasjon fra foreldre, legevakt, legekontor,
ambulansetjenesten, AMK, sykehus, Fylkesmannen og politiet.
Gjennomgang av innhentet informasjon ga grunnlag for en kartlegging av hendelsesforløpet.

Læring som er relevant for legevakt og AMK er blant annet:

(Referanse: UKOM Rapport 2-2020.)

 

Legevaktsindeks inneholder aktuelt spørsmål:
«Hva gjør deg bekymret / hva gjør at du oppsøker hjelp akkurat nå?»

Samt:
Råd om når pasienten skal til lege:
«Foreldre er sterkt bekymret for barnets tilstand»

 

Lese hele rapporten.

Exit mobile version