Site icon KoKom

Telefonråd blir til Legevaktindeks 1. september

Den 1. september lanserte Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) en ny, omarbeidet og forbedret versjon av beslutningsstøtteverktøyet «Telefonråd». Den tydeligste endringen er at navnet «Telefonråd» nå er byttet ut med «Legevaktindeks» for å symbolisere at tilknytningen til Norsk Indeks for Medisinsk Nødhjelp (NIMN) er enda tettere enn før. Legevaktindeks er utviklet for telefonhenvendelser til legevaktsentraler og allmennlegekontorer, og det er gjort mange gode endringer. Blant annet er rådgivningsdelen forbedret, det er satt inn hyperkoblinger til NIMN i tillegg til de røde kriteriene, og spørsmål til innringer er strukturert, samt at det fremkommer hva som er anbefalt ventetid for pasienten. Vi oppfordrer til å gå inn på Legevaktindeks og se mer på nyvinningen. I tillegg har NKLM laget et nettkurs i bruk av Legevaktindeks som alle brukere anbefales.  

Tekst: Emil Iversen

Exit mobile version