Site icon KoKom

Skandinavisk nettverksmøte for AMK-sentraler

Aalborg – 9.-10. mai 2023

Møtet samlet 47 deltagere fra de tre skandinaviske land.

Innlegg og debatter delte seg i tre bolker:

Du kan lese mer om møte Skandinavisk nettverksmøte for AMK-sentraler

Ring rett nummer
v/Katrine Mørk Kommunikationskonsulent Region Nordjylland / Mennesker og Organisation

I forkant av nettverksmøtet fikk representantene fra Norge en presentasjon av en dansk kampanje som sikter mot å styre henvendelser ved mindre alvorlige hendelser bort fra nødnummer 112. Man benytter flere presentasjonsformer; video, flowcharts og bilder. Flowcharts er gjerne laget med en humoristisk vinkling. Initialt ble det publisert via offentlige medier, og etter hvert repeteres og oppdateres kampanjen via sosiale medier (facebook og instagram). Se eksempler på flowcharts.

Exit mobile version