Site icon KoKom

Sett av datoen.

Konferanse for personell ved AMK og LV-sentraler

Kokom, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og Helsedirektoratet planlagger oppfølger fra fjorårets samling på Værnes.

Den 19. og 20. november 2019 inviterer vi til ny nasjonal samling for personell ved AMK og LV-sentraler på Scandic Hell Værnes.


Aktuelle tema:

Kompetanse
Kompetansekrav
Sertifisering/resertifisering
Generell opplæring og tilleggsopplæring for operatører
Samarbeid mellom AMK og LVS
Oppfølging av nasjonal dugnad «sammen redder vi liv» og delprosjekt 113
Kvalitet
Dokumentasjon/register registrering
Hvordan skrive gode prosedyrer

... og ja, det blir quiz i år også!

Påmelding vil starte før sommerferien.

Har du innspill til tema eller spørsmål, ta kontakt:

Kristine Dreyer: kristine.dreyer@kokom.no

Siri-Linn Schmidt Fotland: sofo@norcereseach.no

Exit mobile version