Site icon KoKom

Samhandling med Giftinformasjonen

Giftinformasjonen og KoKom har gjennom møter sett behovet for å legge til rette for enda bedre samhandlingen mellom Medisinsk Nødmeldetjeneste og Giftinformasjonen. Vi er viktige samarbeidspartnere for hverandre.

Forenkling av informasjonsflyten mellom AMK, LVS og Giftinformasjonen vil være kvalitetsfremmende for pasientbehandlingen samt ressursbesparende for tjenestene. Vi har derfor i felleskap blitt enige om at Giftinformasjonen, som er definert som helsepersonell, får tilgang til de prioriterte telefonlinjer til LVS. Til AMK har de allerede dette.

Giftinformasjonen vil da raskt kunne kontakte AMK/LVS, og sette over enkelte samtaler, fremfor å bli stående i publikumskø og ikke få besvart nye tlf.  LVS/AMK får likeledes et prioritet nummer hos Giftinformasjonen, i tidsrommet det er mer enn en medarbeider som besvarer samtaler. Giftinformasjonen jobber med en god løsning for dette.

Les brevet her

Exit mobile version