Site icon KoKom

Psykiatri

Forslag til bestillingsrutine:

Transport av person i psykisk krise

Webinar:

Henvendelse fra personer i psykisk krise, del 1

Henvendelse fra personer i psykisk krise, del 2

Presentasjon fra webinar:

Transport av personer i psykisk krise

Kommunikasjon med barn i nødmeldetjenesten

Exit mobile version