Site icon KoKom

Oppdaterte veiledere for Masseskadetriage og Helsetjenestens organisering på skadested

Helsedirektoratet har gjort faglige oppdateringer av viktige veiledere, publisert 24.08.20. KoKom har bidratt med innspill på høringsrundene.

Helsedirektoratet forutsetter at helsetjenesten implementerer modellen i sine egne rutiner og prosedyrer.

Veilederen skal danne grunnlag for opplæring og øving, både etatsspesifikt og i samarbeid mellom de ulike nødetatene og andre redningsressurser

Exit mobile version