Site icon KoKom

Oppdatert statusmåling ulike elementer i delprosjekt 113 – Sammen redder vi liv

På samlingen med AMK-sentralene 18.11 ble de sentralene som var tilstede bedt om å gi tilbakemelding på status på noen av elementene i delprosjekt 113. Dette for å følge opp hva som har skjedd siden samlingen i april.

Presentasjon av status pr. november finnes HER

Exit mobile version