Site icon KoKom

Oppdatering på eReg og AMK lydlogg

KoKom har, som mange vet fra tidligere samlinger, tilrettelagt for at alle AMK i landet skal kunne ta i bruk et lovlig, elektronisk system for lagring av data fra lydloggjennomgang. Dette er laget i eReg og heter «AMK lydlogg». Det er KoKoms skjema «Evaluering av 113-samtale med veileder» som er lagt inn som mal for lydloggjennomgang av 113-samtale, slik det er tenkt brukt for resertifisering i AMK-sentralene.  

For å kunne ta i bruk systemet, må det søkes lokalt personvernombud om å få opprette lokalt kvalitetsregister for lydloggjennomgang, og flere AMK-sentraler er godt i gang med å få dette på plass. 

Det er med stor glede vi nå kan fortelle at AMK Innlandet nå startet en pilot med testing av «AMK lydlogg» / eReg, og vi er spente på deres tilbakemeldinger etterhvert. KoKom har oppdatert bruksanvisningen for systemet nylig, og vil fortløpende gjøre det basert på tilbakemeldinger i pilottestingen .

Dersom noen av AMK-sentralene har spørsmål til eReg/AMK lydlogg, opprettelse av lokalt kvalitetsregister eller annet rundt dette, er det bare å ta kontakt på post@kokom.no.

Exit mobile version