Om «velferdssjekk» fra politiet til AMK

De fleste AMK-sentraler (og kanskje legevakter) er vel kjent med at politiet tar kontakt og ønsker opplysninger om en navngitt person, som ledd i en velferdssjekk.
I praksis betyr det at politiet har mottatt en bekymring om en person og dennes tilstand/oppholdssted, og de ønsker opplysninger fra helsevesenet som kan belyse dette.

AMK Oslo sendte før sommeren en henvendelse til Helsedirektoratet der de spurte om bistand til å håndtere disse henvendelsene opp mot taushetsplikten. Mange er kjent med at man skal gi politiet opplysninger om en persons kontakt med helsevesenet dersom man slik kan unngå å binde opp politiressurser i en leteaksjon, men hva betyr egentlig det? Hva om personen for to dager siden ble fraktet av ambulanse til legevakt, eller ble behandlet på stedet – er vedkommende da «ivaretatt av helsevesenet»? Bør man da la være å gi denne informasjonen til politiet? Eller kanskje forklare at det kan ha skjedd mye med pasienten etter dette, slik at man ikke kan si at vedkommende sikkert er «ivaretatt av helse»?

Velferdssjekker oppleves som krevende av operatører i sentralene, og ofte rapporteres det om usikkerhet rundt hva man kan og ikke kan si til politiet.

Hdir skriver som oppsummering i sitt svarbrev: «For å oppsummere, så kan helsepersonell etter en konkret vurdering bekrefte overfor politiet at en navngitt person har vært/er til behandling i helsetjenesten, når formålet er å forhindre at politiet binder opp ressurser i leteaksjoner etter personer som allerede er kommet til rette. Informasjonen som kan utveksles vil som hovedregel begrense seg til informasjon om den etterlyste personen har vært i kontakt med helsetjenesten.»

KoKom oppfordrer alle til å lese svaret i sin helhet, og basert på dette se om det er mulig å lage en retningslinje for operatørene for å gjøre det enklere å motta henvendelser fra politiet om velferdssjekk.

Tekst: Emil Iversen

Loading