Site icon KoKom

Nyttig ressurs for de som driver med simulering

Som mange vet er det etablert såkalte RegSim i alle helseregioner. Dette er et stort løft for denne form for kompetanseheving i spesialisthelsetjenesten.

Selv om du jobber i kommunehelsetjenesten kan du finne mye nyttig her.

InterRegSim er et interregionalt kompetansenettverk: Et nasjonalt samarbeid for simuleringsbasert læring i spesialisthelsetjenesten. Vårt mandat er kompetanseheving, fagutvikling, deling og evaluering. Nettverket består av RegSim-lederne fra alle regioner, samt leder, to seniorrådgivere, en webansvarlig og to tillitsvalgte.

Vårt arbeid utføres gjennom interregionale arbeidsgrupper. Anbefalinger og ressurser relevante for simulering sendes ut på høring via nettverket før de publiseres.

Se nettsiden vår www.interregsim.no og følg oss gjerne på sosiale medier – Facebook og Instagram – for å holde deg oppdatert.

Les om MedSimNorge sin Nettverkskonferansen 

Exit mobile version