Site icon KoKom

Telefonvurdering av barn Del 2

«KoKom arrangerer webinar om telefonvurdering av barn, som en oppfølger til webinaret om barn og pustevansker som vi arrangerte før jul. Denne gangen har vi fått med oss barnelege Astrid Nylander Almaas, som i samtale med Emil Iversen fra KoKom, gir gode tips og innspill til operatører i medisinsk nødmeldetjeneste om håndtering av henvendelser om syke barn generelt.

Astrid har vært barnelege på Ahus i mange år, og utfordres nå til å tre ut av sykehusets trygge rammer, og se det syke barnet slik det gjøres i nødmeldetjenesten, tett knyttet opp mot NIMN, TTA og Legevaktindeks.

Exit mobile version