Site icon KoKom

Nytt webinar om samtykkekompetanse

Som tidligere annonsert fortsetter vi med et nytt webinar der vi setter søkelyset på samtykkevurdering. Denne gang vil vi få en gjennomgang av hvilke rettigheter pasienter har ifht helsehjelp ved professor Bjørn Henning Østenstad ved juridisk fakultet Universitet i Bergen.

Så vil Emil Iversen fra KoKom oppsummere hvordan vi praktisk skal forholde oss til dette i sammenheng med medisinsk nødmeldetjeneste.

 

Exit mobile version