Site icon KoKom

Nytt bokprosjekt fra KoKom

KoKom har for tiden mange spennende prosjekter på gang. Et av disse er bokprosjekt med arbeidstittelen «Helsehjelp via telefon – kunsten å kommunisere». Vi vil her samle fagkunnskap om hvilke muligheter man har for å optimalisere kommunikasjonen via telefon, samt se nærmere på hva som påvirker kommunikasjonen vår. Temaer som telefonteknikk, operativ psykologi og ivaretakelse av operatørene er sentrale. Boken er planlagt ferdigstilt før sommeren 2021. Innspill til prosjektet kan sendes på mail til post@kokom.no

Tekst: Vibeke Realfsen

Exit mobile version