Site icon KoKom

Nytt år og nye nyhetsbrev fra AMK IKT

I 2018 ble det startet prosjektet som hadde som formål å anskaffe nye IKT-løsninger til landets 16 AMK-sentraler.

De fire helseregionene har samarbeidet tett om kravspesifikasjonen, og har gjennomført flere høringsrunder, nå er den godkjent for utlysing.

Her kan du lese nyhetsbrevene fra prosjekt AMK IKT.

Nr. 1 14.januar 2020

Nr. 2 23.januar 2020

Exit mobile version