Site icon KoKom

Nye tilbud om Felles etter- og videreutdanninger for nød- og beredskapsaktørene

Helsedirektoratet har tidligere informert om at Politidirektoratet (POD), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Forsvaret, Helsedirektoratet (Hdir) og Politihøgskolen (PHS) har inngått en avtale om å etablere Felles etter- og videreutdanninger for nød- og beredskapsaktørene. Ansvaret for å etablere og gjennomføre aktuelle felles utdanninger er lagt til Politihøgskolen.

 

Nå i januar starter undervisning i Felles utdanning i undervisning, trening og øvelse innen samvirke for nød- og beredskapsaktørene opp for første gang, og til høsten utvides tilbudet med ytterligere 2 nye tilbud.

 

Politihøgskolen har nå lyst ut tre studier med oppstart høsten 2023. Disse er;

 

Søknadsfrist til PHS er 1. mars.
NB! Søkere fra helsetjenesten må være innstilt av nærmeste leder, og sende kopi av sin søknad til soknad.helse.PHS@helsedir.no med frist 1. februar.

 

Lenke til Politihøgskolen sin utlysing av studiene finner dere  HER

Nytt opptak for nytt kull på videreutdanning utlysning

Exit mobile version