Site icon KoKom

Norsk indeks for medisinsk nødhjelp nå med engelsk støttetekst

  1. Kun det som brukes i samtalen med innringer er oversatt til engelsk.

Dvs.:

 

  1. Operatøren skal lett kunne bevege seg i denne versjonen, siden alt unntatt ovennevnte er gjenkjennelig på norsk.

 

  1. Noen andre tekster, som i utgangspunkt er en påminnelse til operatøren, er oversatt for å bistå utspørringen:

        Disse er i blåkursiv siden de kan brukes i tale til innringer.

 

 

  1. Versjonen brukes for å kommunisere med ikke norsktalende innringere.

          Språket er enkelt av hensyn til de som ikke har engelsk som morsmål.
          I mange situasjoner er bruk av denne engelske versjonen en ”nødløsning”.

 

  1. Bruk av s/he er gjennomgående i oversettelsen. Dette gir bedre flyt enn ”the patient”, men man må selvsagt ha etablert hvilket kjønn pas. er.

 

Her finner du Norsk indeks i engelsk versjon.

 

Exit mobile version